چگونه وقت خود را مدیریت کنیم؟

مدیریت وقت

“یافتن وقت” – چگونه وقت خود را مدیریت کنیم؟ عدم مدیریت زمان یکی از دلایل وجود استرس در بین مردم است. به موفق ترین افراد فکر کنید مثلاً یک فروشنده موفق، حقیقت این است که شما هم مانند آن فرد موفق، زمان در اختیار داشته اید، شاید موفقیت آنها، نتیجه مستقیم مدیریت موثر زمان، توسط… ادامه خواندن چگونه وقت خود را مدیریت کنیم؟