کسب و کار خانگی چیست؟

کسب و کار خانگی چیست؟
کسب و کار خانگی یا مشاغل خانگی چیست؟ کسب و کار خانگی یا مشاغل خانگی یا به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که فرد یا افرادی، جهت تولید خدمت یا کالایی قابل ارائه در بازار هدف خارج از محیط مسکونی انجام می دهند. در کسب و کار خانگی همونطور که از نام آن پیداست… ادامه خواندن کسب و کار خانگی چیست؟